top of page

Okinawan Kempo - Shiro Washi No Te

  Okinawan Kempo to klasyczne okinawskie karate, czyli sztuka "otwartej dłoni" o starochińskim rodowodzie. Okinawskie Kempo to sztuka ochrony życia.

  Międzynarodowa Federacja Okinawan Kempo powstała w 2015r. z siedzibą główną w Warszawie. Jej Prezydentem jest Piotr Ciećwierz Hanshi (9 dan). Głównym celem MFOK jest propagowanie i rozwój sztuki Shiro Washi No Te. Organizacja zapewnia:

 - rozpoznanie i wsparcie dla Dojo członkowskich;

 - organizowanie seminariów i obozów Okinawan Kempo;

 - ujednolicony system egzaminów na stopnie kyu i dan, potwierdzonych certyfikatami.

  Piotr Ciećwierz Hanshi jest zawodowym instruktorem Karate i Prezydentem Międzynarodowej Federacji Okinawan Kempo. Treningi sztuk walki rozpoczął na początku lat 70. Trenował Judo, Karate i Boks. 

  W 1984r. Piotr Ciećwierz wyemigrował do USA, gdzie w 1988r. spotkał  Taika Seiyu Oyaty, mistrza Ryu-Te. W 1995r. Piotr Ciećwierz został zaproszony do wąskiego grona jego najbliższych uczniów i spadkobierców jego rodowej sztuki – zwanego Oyata Shin Shu Ho. W 2005r. otrzymał stopień 7 dan.

  W 2016 roku Kyoshi Polander (4 lata po śmierci Mistrza Oyata) utworzył swój własny system Shiro Washi No Te (Ręce Białego Orła), będącego syntezą wszystkich zdobytych przez niego doświadczeń w zakresie sztuk walki. W tym samym roku na Okinawie został wyróżniony przez Mistrza Tetsuhiro Hokama stopniem 8 dan oraz tytułem Kyoshi.

  W 2019r. na zaproszenie Międzynarodowej Federacji Okinawan Kempo po raz pierwszy w Polsce odbyło się semianrium z Mistrzem Tetsuhiro Hokama. Podczas tego wydarzenia Piotr Ciećwierz został promowany na stopień 9 dan i otrzymał tytuł Hanshi.

Nasza Grupa / Instruktorzy
Oferta Treningowa / Plan Zajęć
Wydarzenia
bottom of page